นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
2. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
2.1 รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
2.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
3. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ ชูช่วยแอร์ ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้)ต้องแจ้งกลับภายใน 1 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก ชูช่วยแอร์ เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนสินค้า
4. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 3-7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ มิฉะนั้นทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และจะปฎิเสธ/คืน สินค้าในทุกๆกรณี
5. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง ชูช่วยแอร์เอง เช่น ทาง ชูช่วยแอร์ ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง ชูช่วยแอร์ ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย ชูช่วยแอร์ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก ชูช่วยแอร์ ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
7. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ choochuayshop@gmail.com และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ ชูช่วยแอร์ ได้รับคำร้องของท่าน ชูช่วยแอร์ จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
8. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
9. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้ :
1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.www.choochuayshop.com
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด ทำการ เชื่อมต่อเติม หรือใช้แล้ว
3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน ชูช่วยแอร์ ของลูกค้าเอง
4. ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
5. สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ :
1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ มีค่าเสียหายจากค่าดำเนินการ 10% ของราคาสินค้า จากยอดสุทธิของคำสั่งซื้อนั้น
3. ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังหักค่าดำเนินการเสียหาย และค่าดำเนินการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
4. หากเป็นสินค้าหรืออะไหล่ที่เป็นการสั่งผลิต หรือสั่งทำเป็นพิเศษ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณี ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสินค้า และส่งสินค้าให้กับลูกค้าเสมือนคำสั่งซื้อสมบูรณ์

นโยบายการจัดส่งสินค้า

1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 7 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
3. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
3.1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ
3.2) จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
4. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
5. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
6. ค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับ ขนาดและน้ำหนักสินค้า ต่อรายการสั่งซื้อ
7. ยกเว้นค่าบริการจัดส่งสินค้าเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ต่อรายการสั่งซื้อ
8. เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ
9. รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามโทรปรึกษาเราเรื่องแอร์ฟรีได้แล้ววันนี้

ชูช่วยแอร์ยินดีพร้อมให้บริการได้แล้ววันนี้
การใช้งานเว็บไซต์ choochuayshop แสดงว่าคุณได้ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว